Att ljuga för mig ...

The Humanists foto.
 
... att gå bak ryggen på mig,
att undanhålla mig sanningen,
att inte stå upp för mig,
att håna och förlöjliga mig
är att nedvärdera både mig och min intelligens
och då har du valt bort mig
 
och jag stannar borta
utom räckhåll