Tänkt i natten

 
En ska inte ödsla sin tid på förklaringar till en del människor. De hör ändå bara det de vill höra.
 
 
Staying Alive is Not Enoughs foto.