#metoo

Att bli trodd på. Att få höra att man är trovärdig. Värd att tro på. Det är något alla som utsatts för övergrepp borde få. Det borde vara normalläget. Normalläget borde inte vara reflexmässig misstro och röten victim blaiming.

Cissi Wallin