Glöm inte dina omistliga rättigheter


Du har rätt att:

  • Bli respekterad av andra personer.
  • Uttrycka dina känslor, åsikter och önskningar.
  • Etablera dina prioriteringar.
  • Säga nej utan skuldkänslor.
  • Få vad du har betalat för.
  • Uttrycka din synvinkel, även om den kanske skiljer sig från andras.
  • Skydda dig från fysiska, moraliska eller känslomässiga faror.
  • Bygga upp ditt liv runt ditt eget koncept av lycka.

Den hårda sanningen

 
"Crocodiles are easy. They try to kill and eat you.
People are harder. Sometimes they pretend to be your friend first."
 
Steve Irwin  (1962-2006)