src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js">

avtryck och intryck.blogg.se

ord,fotografier,avtryck och intryck

Kvällens bästa ord

Kategori: Hittade ord

 


All religion försöker göra kvinnor till mäns tjänare
 
KatarinaMazetti

Glöm inte dina omistliga rättigheter

Kategori: Hittade ord


Du har rätt att:

  • Bli respekterad av andra personer.
  • Uttrycka dina känslor, åsikter och önskningar.
  • Etablera dina prioriteringar.
  • Säga nej utan skuldkänslor.
  • Få vad du har betalat för.
  • Uttrycka din synvinkel, även om den kanske skiljer sig från andras.
  • Skydda dig från fysiska, moraliska eller känslomässiga faror.
  • Bygga upp ditt liv runt ditt eget koncept av lycka.

Klokord.

Kategori: Hittade ord